Σημείωμα #954

Αύξων Αριθμός954
Σημείωμα Χρονολογίαέτ. 1279/ 1280
Σημείωμα[*] + ἐγράφει καί αὕτη ἡ προφητικ(ῆ) δέλτος · χειρί/ ἀμελούς καί χθαμαλ(οῦ) καί ἀναξίου μοναχ(ού) Μακαρίω / τοῦ ἀπ(ό) τῆς μεγ(ά)λ(ης) μον(ῆς) Σ(ωτῆ)ρ(ο)ς ἀκροτ(η)ρ(ίου) Μεσ(σή)ν(ης) · σπουδῆ / καί οἰκονομ(ίᾳ), τό πανεντίμ(ου) καί εὖ διακριτικ(οῦ) Βλασίω / ἐκκλησιάρχ(ου) τῆς εὐαγοῦς μον(ῆς) ὑπ(ε)ρ(αγίας) Θ(εοτό)κου Κρυπτ(α)φερ(ρά)τ(ας). / πάντες ἀδελφοί, οἱ ταύτην ἀναπτήσσοντες, / εὔξασθαι τῶν δύο, ὅπως κ(α)ταξιώσ(ῃ) αὐτούς κ(ύριο)ς ὀ θ(εό)ς / ἐν τ(ῷ) χωρῶ τῶν δικαίων. ἀμήν ἀμήν γένοιτ(ο) ἀμήν· - / ῎Ετο(ς) Ϛψπη · (f. 106r).
Κώδικας ΧρονολογίαVat. 770 [olim 806] (9ου αι., έτ. 1279/ 1280)
Εκδόσεις Σημειώματος Turyn, Cod.Vat., σ. 61. Devreesse, Cod. Vat. ΙΙΙ, σ. 286. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 475. Rahlfs, Verzeichnis, σ. 256. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 180-181. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 107. PLP 16245.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΤιμοθέου καί ᾿Ακύλα διάλογος, Προφητολόγιον
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΜακάριος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΑκρωτήριον, Μεσσήνη
Ιδιότηςμοναχός
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματαηγούμενος (εκκλησιάρχης)
Μονήμονή Σωτήρος Μάνδρας Ακρωτηρίου Μεσσήνης, μονή Θεοτόκου Κρυπτοφέρρης
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφουχορηγία χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάταπεινοφροσύνη, παράκληση
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΜακάριος, Βλάσιος
Ηλικία