Σημείωμα #960

Αύξων Αριθμός960
Σημείωμα Χρονολογία1 Σεπτεμβρίου 1280 (ή μετά την 10η Απριλίου 1283)
ΣημείωμαΑ) + εἴληφε καλῶς ἡ βίβλος αὕτη πέρας
τοῦ πρίν Μανουήλ ἀρτίως δέ Μαξίμου
θ(εό)ν βοηθόν τῆδε συγκεκτημένου· +

Β) + εἴληφε καλῶς ἡ βίβλος αὕτη πέρας + (f. 8v).

Γ) + μηνί σεπτ(εμβ)ρ(ίῳ) α' ἰν(δικτιῶνος) θ' · ἔτους Ϛψπθ' + (f. 296r).

Κώδικας ΧρονολογίαFirenze, Laurent. 32,16 (έτ. 1280 - μετά το 1283)
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Italy, σ. 29. Bandini, Cat. Laurent. ΙΙ, στ. 141,142. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 279. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 181. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 108-109. PLP 23308.
Χειρογράφου Περιεχόμενο᾿Ιουστινιανοῦ Εἰσηγήσεις κλπ.
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΜανουήλ, Μάξιμος (Πλανούδης)
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςμοναχός
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάπαράκληση
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΜανουήλ, Μάξιμος Πλανούδης
Ηλικία