Σημείωμα #990

Αύξων Αριθμός990
Σημείωμα Χρονολογία26 Δεκεμβρίου 1282
ΣημείωμαΕἰς τήν κϚ' τοῦ αὐτοῦ μηνός, ἤγουν εἰς τά ἐπιλόχια τῆς Θεοτόκου, ἡμέρᾳ τῆς ἑβδομάδος σαββάτῳ, κατεβιβάσθη τοῦ πατριαρχείου ὁ Βέκκος · (f. VIΙΙ).
Κώδικας ΧρονολογίαVat. 305 (13ου αι.)
Εκδόσεις Σημειώματος Laurent, Mélanges, σ. 206. Schreiner, Kleinchroniken Ι, σ. 600. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 118.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΡητορικά καί ποιητικά κείμενα
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματαπατριάρχης Ιωάννης ΙΑ´Βέκκος
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότααπομάκρυνση του Ιωάννη ΙΑ´Βέκκου από τον πατριαρχικό θρόνο
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλιαβλ. σημ. 11 Δεκεμβρίου 1282 (Vat. 305) και Laurent, Mélanges, σ. 205, 208. Εορτή τα επολόχεια της Θεοτόκου (26 Δεκεμβρίου)
Όνομα, ΕπώνυμοΙωάννης ΙΑ´Βέκκος
Ηλικία