Σημείωμα #993

Αύξων Αριθμός993
Σημείωμα Χρονολογία23 Μαρτίου 1283
Σημείωμα"καί εἰς κγ' τοῦ μαρτίου μηνός τῆς ἰνδικτιῶνος τῆς αὐτῆς ἐτελεύτησεν · "(f. VIΙΙ).
Κώδικας ΧρονολογίαVat. 305 (13ου αι.)
Εκδόσεις Σημειώματος Laurent, Mélanges, σ. 206. Schreiner, Kleinchroniken Ι, σ. 601. Ευαγγελάτου- Νοταρά, Συλλογή, σ. 119.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΡητορικά καί ποιητικά κείμενα
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα(πατριάρχης Ιωσήφ Α' )
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος πατριάρχου Ιωσήφ Α'
Σχόλιαβλ. σημείωμα 31 Δεκεμβρίου 1282
Όνομα, ΕπώνυμοΙωσήφ Α´
Ηλικία