Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 3221-3230 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
᾿Αθων. Λαύρας Β 24 (12ου αι.)έτ. 1262Ψαλτήριον μετά τῶν ἐννέα ᾠδῶνΣπυρίδωνος Λαυριώτου - Σ. Ευστρατιάδου, Κατ. Λαύρας, σ. 15. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 76. Εμφάνιση
᾿Αθων. Λαύρας Θ 142 (15ος αιώνας)Σεπτέμβριος 1439ΕὐχολόγιονΣπυρίδωνος Λαυριώτου - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Λαύρας, σ. 155. Εὐστρατιάδου, Λαύρα, σ. 761. PLP 3707.ΓεράσιμοςΕμφάνιση
᾿Αθων. Λαύρας Λ 9618 Μαΐου 1391Τυπικόν ἁγίου ΣάβαΣπυρίδωνος Λαυριώτου - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Λαύρας, σ. 281.Εμφάνιση
᾿Αθων. Λαύρας Λ 968 ᾿Ιουνίου 1394Τυπικόν ἁγίου ΣάβαΣπυρίδωνος Λαυριώτου - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Λαύρας, σ. 281.Εμφάνιση
᾿Αθων. Λαύρας Λ 96ἔτ. 1397/ 1398Τυπικόν ἁγίου ΣάβαΣπυρίδωνος Λαυριώτου - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Λαύρας, σ. 281. Εμφάνιση
᾿Αθων. Λαύρας Λ 19618 ᾿Απριλίου 1380Τυπικόν ἁγίου ΣάβαΣπυρίδωνος Λαυριώτου - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Λαύρας, σ. 281.Εμφάνιση
᾿Αθων. Λαύρας Λ 9627 ᾿Ιανουαρίου 1384Τυπικόν ἁγίου ΣάβαΣπυρίδωνος Λαυριώτου - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Λαύρας, σ. 281. Εμφάνιση
’Αθων. Λαύρας Λ 964 ᾿Ιουνίου 1482Τυπικόν ἁγίου ΣάβαΣπυρίδωνος Λαυριώτου - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Λαύρας, σ. 281.Εμφάνιση
᾿Αθων. Λαύρας Λ 128 (έτ. 1277/ 1278)έτ. 1277/ 1278ΕὐαγγέλιονΣπυρίδωνος Λαυριώτου - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Λαύρας, σ. 286. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σσ. 94, 96. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 179. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 103. PLP 4538.ΓρηγόριοςΕμφάνιση
᾿Αθων. Λαύρας Λ 174 (ἔτ. 1274)έτ. 1274Τά τέσαρα εὐαγγέλια, ᾿Ιωάννης Χρυσόστομος, ᾿Ιωάννης ὁ τῆς ΚλίμακοςΣπυρίδωνος Λαυριώτου - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Λαύρας, σ. 294. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 96. Εμφάνιση