Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 3231-3240 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
᾿Αθων. Λαύρας Ω 2026 Νοεμβρίου 1400ΕὐαγγέλιονΣπυρίδωνος Λαυριώτου - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Λαύρας, σ. 327.ΘεοδώρητοςΕμφάνιση
᾿Αθων. Λαύρας Ω 63 (ἔτ. 1440)ἔτ. 1440᾿Αετίου ᾿Αμιδηνοῦ, ΔιάφοραΣπυρίδωνος Λαυριώτου - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Λαύρας, σ. 340. Vogel- Gardthausen, Schreiber, σ. 150. PLP 25092Νικόλαος Στρογγυλός, Σεβαστός Θωμάς Γραμματικός (λόγιος)Εμφάνιση
᾿Αθων. Λαύρας Ω 723 Φεβρουαρίου 1425Γαληνός. ᾿Ισαάκ ὁ Σύρος. Μάγνος ᾿Εμεσηνός, κλπ. Σπυρίδωνος Λαυριώτου - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Λαύρας, σ. 342. Εὐστρατιάδου, Λαύρα, σ. 430- 431. Vogel-Gardthausen, Schreiber, σ. 120, 171. PLP 6189.Ιωάννης Ίμβριος ΜεταξόπουλοςΕμφάνιση
᾿Αθων. Λαύρας Γ 71 (13ου αι.)11 Σεπτεμβρίου 1259ΣτιχηράριονΣπυρίδωνος Λαυριώτου - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Λαύρας, σ. 42. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 66. Εμφάνιση
᾿Αθων. Λαύρας Ε 121 (ἔτ. 1491/ 1492)ἔτ. 1491/ 1492ΕὐχολόγιονΣπυρίδωνος Λαυριώτου - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Λαύρας, σ. 87.Γρηγόριος Εμφάνιση
᾿Αθων. Λαύρας Α 84 (έτ. 1292)έτ. 1292Τά τέσσαρα εὐαγγέλιαΣπυρίδωνος Λαυριώτου - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Λαύρας, σ. 9. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 158. Εμφάνιση
᾿Αθων. Λαύρας Ε 117ἔτ. 1324ΕὐαγγέλιονΣπυρίδωνος Λαυριώτου - Ε. Εὐστρατιάδου, Κατ. Λαύρας, ó. 86. Εὐστρατιάδου, Λαύρα, ó. 416. Vogel - Gardthausen, Schreiber, ó. 144. Εμφάνιση
᾿Αθων. Λαύρας Κ 112Μάρτιος 1369Κωνσταντίνου ᾿Αρμενοπούλου ῾ΕξάβιβλοςΣπυρίδωνος Λαυριώτου - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Λαύρας, ó. 240- 241, Benesevic, σελ. 70. Εμφάνιση
᾿Αθων. Λαύρας Ι 200 (ἔτ. 1341)29 Μαΐου 1341Μηναῖον ᾿Ιουλίου - ΑὐγούστουΣπυρίδωνος Λαυριώτου - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Λαύρας, ó. 213. Εμφάνιση
᾿Αθων. Λαύρας Κ 49Δεκέμβριος 1320Βίος τῶν ἁγίων Βαρλαάμ καί ᾿ΙωάσαφΣπυρίδωνος Λαυριώτου - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Λαύρας, ó. 224. PLP 2974. Εμφάνιση