Σημείωμα #10

Αύξων Αριθμός10
Σημείωμα Χρονολογία28 Αυγούστου 898
Σημείωμα+ ὡς ἰδὺ τοῖς πλέουσιν εὔδιος λιμὴν οὕτως καὶ τοις γραφουσιν ὁ ὔστατος στίχος· - + ἐγράφη οὖν ἡ παροῦσα δέλτος τοῦ ἐρμηνευτοῦ ψαλτήρος δια χειρὸς Λέωντος ταβουλαρίου Μονοβασίας μη(νι) αὐγούστω. κη. ἡμέ(ρᾳ) β. ινδ(ικτιῶνος) < > ἔτους Ϛυε· - ὁ ἀναγινώσκων εὔχου μοι δια τὸν κ(υριο)ν· ὅπως λυτρωθω του πυρος τῆς Γεαίννης.
Κώδικας ΧρονολογίαVatic. Palat. 44
Εκδόσεις ΣημειώματοςFollieri, Cod. Vat., σ. 27, Lake, Dated Mss., τ. VIΙ, σ. 9. Stevenson, God. Palat., σ. 23. Βιβλιογραφίαν γιά τόν κώδικα βλ. στους Canart-Peri, Sussidi, σ. 235. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 124.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΨαλτήριον
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΛέων
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΜονεμβασία
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματαταβουλάριος
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΛέων
Ηλικία