Σημείωμα #9

Αύξων Αριθμός9
Σημείωμα ΧρονολογίαΝοέμβριος 895
ΣημείωμαΕΓΡΑΦΗ ΧΕΙΡΙ ΙΩ(άννου) ΚΑΛΛΙΓΡΑΦΟΥ ΕΥΤΥΧΩΣ ΑΡΕΘᾼ ΔΙΑΚΟΝῼ ΠΑΤΡΕΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΩΝ ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ ΜΗΝΙ ΝΟΕΜΒΡΙῼ ΙΝΔΙΚΤΙΩΝΟΣ ΙΔ ΕΤΕΙ ΚΟΣΜΟΥ ϚΥΔ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΛΕΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΧΡΙΣΤΟΥ ΥΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΕΔΟΘΗ ΥΠΕΡ ΓΡΑΦΗΣ ΝΝ (= νομίσματα) ΙΓ ΠΕΡΓΑΜ (=μηνῆς) ΝΝ Η.
Κώδικας ΧρονολογίαOxon. Bodl. Clark. 39
Εκδόσεις ΣημειώματοςΚουγέα, ῾Ο Καισαρείας ᾿Αρέθας, σ. 99. Lake, Dated Mss., τγ. ΙΙ, σ. 11. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 124.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΠλάτων
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΙωάννης
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςαυτοκράτωρ (Λέων)
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφουαγορά χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματακαλλιγράφος (;)
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΙωάννης, Αρέθας, Λέων, Βασίλειος
Ηλικία