Σημείωμα #1009

Αύξων Αριθμός1009
Σημείωμα Χρονολογία24 Ιουνίου 1285
Σημείωμα+ μηνί ἰουν(ίῳ) κδ τῆς ῥηθεί(σης) ϟγ ἐγχρον(ίας) ἐστέφθη ῥήξ τῆς Κύπρου. ὁ παν/ εὐγενέστατ(ος) ἀυτάδε(λφος) αὐτοῦ μεσυρ ᾿Ερρί ( f. 172r).
Κώδικας ΧρονολογίαVat. Palat. 3647 (μετά τo 1320)
Εκδόσεις Σημειώματος Turyn, Cod. Vat., σ. 119. Hagiographi Bollandiani - Franchi de’Cavalieri, Cod. Vat., σ. 226-227. Λάμπρου, Κυπριακά, σ. 160. Χατζηψάλτη, Σχέσεις, σ. 66 σημ. 6. Schreiner, Kleinchroniken Ι, σ. 203. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 125. PLP 92578.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΣωφρόνιος ῾Ιεροσολύμων, Μακάριος Καλορίτης, Κωνσταντῖνος ᾿Αναγνώστης κλπ.
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΚύπρος
Ιδιότηςβασιλιάς Κύπρου (Ερρίκος ΙΙ de Lusignan)
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονόταστέψη Ερρίκου ΙΙ de Lusignan (24 Ιουνίου 1285), βασιλεία Ερρίκου ΙΙ de Lusignan (1285-1324)
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
ΣχόλιαΕννοεί (Ϛψ)ϟγ´.
Όνομα, ΕπώνυμοΕρρίκος ΙΙ de Lusignan
Ηλικία