Σημείωμα #1010

Αύξων Αριθμός1010
Σημείωμα Χρονολογία28 Ιουλίου 1285
Σημείωμαεἴληφε τέλος δέλτος ἡ τεῖδε ᾿Ιουλίῳ μηνί κη' . ἰνδ. ιγ' . ἐν ἔτη Ϛψϟγ (στό τέλος).
Κώδικας ΧρονολογίαFirenze, Laurent. 6, 28 (13ου αι.)
Εκδόσεις Σημειώματος Bandini, Cat. Laurent. Ι, σ. 156. Spatharakis, Illuminated Mss., σ. 52. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 125.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΤετραευαγγέλιον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
ΣχόλιαΌπως παρατηρεί ο Turyn, Italy, σ. VIII, η χρονολογία Ϛψϟγ´ έχει γραφεί στη θέση άλλης λέξης.
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία