Σημείωμα #1011

Αύξων Αριθμός1011
Σημείωμα ΧρονολογίαΑὔγουστος 1285
ΣημείωμαΝικήτας ὁ Μαλφινός ........ δι᾿ ἐξόδου δὲ ἐνεργείας καί συνδρομῆς τοῦ τιμιωτάτου ἐν μοναχοῖς κυροῦ ᾿Ιωαννικίου.
Κώδικας ΧρονολογίαΔράμα, Κοσινίτζης 139
Εκδόσεις ΣημειώματοςVogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 336 και σημ. 1.Ευααγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 185. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 125. PLP 8834, 16540.
Χειρογράφου Περιεχόμενο᾿Αναστασίου Σιναΐτου ὁδηγός
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΝικήτας Μαλφινός
Τόπος Καταγωγής ΓραφέωςΑμάλφι (Ιταλία)
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΑμάλφι (Ιταλία)
Ιδιότηςμοναχός
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφουχορηγία χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΝικήτας Μαλφινός, Ιωαννίκιος
Ηλικία