Σημείωμα #1061

Αύξων Αριθμός1061
Σημείωμα Χρονολογία17 Σεπτεμβρίου 1290
Σημείωματῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἐκοιμήθη ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ Μανθ(αῖος) ὁ Κάρδης ἔτους
Ϛψϟθ', ἡμέρᾳ α'. (f. 13).
Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 1588 (12ου, 13ου αι.)
Εκδόσεις Σημειώματος Darrouzès, Paris. 1588, σ. 28. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 144-145.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΣυναξάριον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος Ματθαίου Κάρδη
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΜατθαίος Κάρδης
Ηλικία