Σημείωμα #1064

Αύξων Αριθμός1064
Σημείωμα Χρονολογία1 Οκτωβρίου 1290
Σημείωμα+ ἐκοιμήθ(η) ὁ δοῦλ(ος) ἱερεύς ᾿Ιωάννης τοῦ ἀπό Κραπίλλ( ), ἐν μηνί ὀκτ(ωβ)ρ(ίῳ) / εἰς τ(ήν) α ἡμέρ(ᾳ) κυρι(α)κ(ῇ) ἔτ(ους) Ϛψϟθ ἰνδικ(τιῶνος) δ· (f. 181r).
Κώδικας ΧρονολογίαFirenze, Laur. Conv. Soppr. 152 (10ου-11ου αι., έτ. 1282)
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Italy, σ. 43. Bandini, Cat. Laurent. ΙΙΙ, Supplementa, σ. 22. Wittek, Chronique, σ. 280. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 145-146.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΠροφητολόγιον, Σοφοκλέους Αἴας, Οἰδίπους τύραννος κλπ.
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής ΓραφέωςΚραπίλλ...
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΚραπίλλ....
Ιδιότηςκληρικός
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος ιερεώς Ιωάννη
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΙωάννης
Ηλικία