Σημείωμα #1063

Αύξων Αριθμός1063
Σημείωμα Χρονολογία1 Οκτωβρίου 1290
Σημείωμα[*] + βιβλίον Θε(ο)δώρ(ου) τοῦ Λ(ι)θοπ(υρ)γ(ί)του + / + μηνί ὀκτωβρΐω πρώτη · ἔτους Ϛψϟθ· ἰν(δικτιῶνος) δ' · ἡμέρα κϋρϊακῆ · / ἠρραβωνΐσθη ἡ θϋγάτηρ μου Εὐδοκΐα. τόν Λϊθοπϋργΐτην / κῦρ Θεόδωρον + (f. Ιv).
Κώδικας ΧρονολογίαFirenze, Laur. S. Marco 303 (περί το 1290)
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Italy, s. 68. Bandini, Cat. Laur ent. ΙΙΙ Supplementa, σσ. 31-32. Λάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις Ι, σ. 138. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 191. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 145. PLP 14919.
Χειρογράφου Περιεχόμενο’Ετυμολογικόν
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΘεόδωρος Λιθοπυργίτης (;)
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότααρραβώνας Ευδοκίας, θυγατρός του γραφέα, με τον Νικόλαο Λιθοπυργίτη
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΝικόλαος Λιθοπυργίτης, Ευδοκία
Ηλικία