Σημείωμα #1074

Αύξων Αριθμός1074
Σημείωμα Χρονολογία23 Σεπτεμβρίου 1291
Σημείωμα[*] ᾿Ετελειώθ(η) τό παρόν Στιχεράριον μην(ί) σεπτε(μβρί)ῳ κγ' ἰνδ. ε' ἐν ἔτει Ϛω (f. 419v).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Βατοπεδίου 1499 (έτ. 1291)
Εκδόσεις Σημειώματος᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 236. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 149.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΣτιχηράριον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία