Σημείωμα #1075

Αύξων Αριθμός1075
Σημείωμα Χρονολογία4 Οκτωβρίου 1291
Σημείωμα+ ἐτελειώθ(η) μηνί ὀκτωβρ(ίῳ) δ' ἰν(δικτιῶνος) ε ἔτους Ϛω + ἡμέρ(ᾳ) ε.
(f. 243v).
Κώδικας ΧρονολογίαFirenze, Laur. Conv. Soppr. 139 (έτ. 1291)
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Italy, σ. 73. Bandini, Cat. Laurent. ΙΙΙ, Supplementa, σ. 21. Matthiessen, Zwei Teile, σ. 257. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 149.
Χειρογράφου Περιεχόμενο῾Ομήρου ᾿Ιλιάς
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία