Σημείωμα #1077

Αύξων Αριθμός1077
Σημείωμα Χρονολογίαέτ. 1291
Σημείωμα[*] ᾿Ετελειώθη σύν θ(ε)ῶ ἁγΐω ἡ παροῦσα / βΐβλος τῆς θείας καί ἱερᾶς κλί/ μακος, διά χειρός ἐμοῦ τοῦ ἐυ/ τελοῦς ἐν μοναχοῖς Βαρνάβα · / ἐξ ἐπϊτροπῆς καί κόπου καί ἐ/ ξόδου, τοῦ τϊμϊωτάτου ἐν ἱερο/ διακόνοις μοναχοῦ κυρ(οῦ) Νϊκοδή/ μου · ἐν ἔτει τῶ Ϛψϟθ' · ἰνδ(ικτιῶνος) δ' · / οἱ ἀναγινώσκοντες, εὔχεσθε ὑ/ πέρ ἡμῶν διά τόν κ(ύριο)ν · ὅπως / ἵλεως γένηται ἡμῖν ἐν τῆ ἡμέρα / τῆς κρίσεως· - (f. 282v).
Κώδικας ΧρονολογίαVat. 734 (έτ. 1291)
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Cod. Vat., σ. 75. Devreesse, Cod. Vat. ΙΙΙ, σ. 242. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 53. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 192. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 150. PLP 950.
Χειρογράφου Περιεχόμενο᾿Ιωάννης ὁ τῆς Κλίμακος
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΒαρνάβας
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςμοναχός
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματαιεροδιάκονος
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφουχορηγία χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάπαράκληση, ταπεινοφροσύνη, κόπος γραφέως
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΒαρνάβας, Νικόδημος
Ηλικία