Σημείωμα #1076

Αύξων Αριθμός1076
Σημείωμα Χρονολογία13 Δεκεμβρίου 1291
Σημείωμα῞Ωσπερ ξένοι χαίρουσιν ἰδεῖν πατρίδα
καί οἱ θαλαττεύοντες εὑρεῖν λιμένα
οὕτω καί οἱ γράφοντες βιβλίου τέλος ·
ἡ μέν χείρ ἡ γράψασα σήπεται τάφῳ,
γραφῆ δέ μένει εἰς πληρεστάτους χρόνους.
᾿Ετελειώθη τό παρόν Στιχηράριον διά χειρός ἐμοῦ Δανιὴλ ἁμαρτωλοῦ τάχα καί ἱερομονάχου τοῦ ᾿Αχράδου καί οἱ ψάλλοντες εὔχεσθε ... μηνί δεκεμβρίῳ ιγ' ἰνδ. ιβ' ἔτει Ϛω ἐπί τῆς βασιλείας ᾿Ανδρονίκου ... καί αὐτοκρατορεύοντος Ρωμαίων ᾿Ιωάννου τοῦ Παλαιολόγου (f. 299r).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Βατοπεδίου 1486 [olim 891] (έτ. 1291)
Εκδόσεις Σημειώματος᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 234. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 98. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 150. PLP 91411.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΣτιχηράριον
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΔανιήλ
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςμοναχός, αυτοκράτωρ Ανδρόνικος Β΄ Παλαιολόγος, Ιωάννης Παλαιολόγος (δεσπότης, γιος Ανδρονίκου Β´;)
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονήμονή Αχράδου ;
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφουχορηγία χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονόταβασιλεία Ανδρόνικου Β΄ Παλαιολόγου (1282-1328)
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
ΕθνικάΡωμαίοι
Διάφορα Χαρακτηριστικάπαράκληση, ταπεινοφροσύνη, κόπος γραφέως
Προσωπικά Γεγονότα
ΣχόλιαΗ ιβ´ινδικτιών αντιστοιχεί στο έτος 1299.
Όνομα, ΕπώνυμοΔανιήλ, Ανδρόνικος Β΄ Παλαιολόγος, Ιωάννης Παλαιολόγος
Ηλικία