Σημείωμα #1102

Αύξων Αριθμός1102
Σημείωμα Χρονολογίαέτ. 1292/ 1293
Σημείωμα[*] Α) ᾿Ετελειώθη ἡ παροῦσα βίβλος ἐν ἔτει Ϛωα' ἐν ταύτῃ τῇ βασιλευούσῃ τῶν πόλεων τῇ Κωνσταντίνου φημί ὑπό συνεργίας κ(αί) ἐξόδου τοῦ ἱερομονάχου κῦου Καλλινίκου κ(αί) οἱ ἀναγινώσκοντ(ες) αὐτ(ήν) εὔχεσθε ἡμῖν διά τόν κ(ύριο)ν.

[*] Β) μνήσθητι κ(ύρ)ιε τόν δοῦλον σου Θεόδωρ(ον)(f. 263r).

Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Βατοπεδίου 920 (έτ. 1292/ 1293)
Εκδόσεις Σημειώματος᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 171. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 142. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 196. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 159. PLP 7415, 10391.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΕὐαγγέλιον
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΘεόδωρος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΚωνσταντινούπολη
Ιδιότηςμοναχός
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφουχορηγία χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάταπεινοφροσύνη, παράκληση
Προσωπικά Γεγονότα
ΣχόλιαΟ Θεόδωρος είναι ο βιβλιογράφος, βλ. Αρκαδίου Βατοπεδινού - Σ. Ευστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 171.
Όνομα, ΕπώνυμοΘεόδωρος, Καλλίνικος
Ηλικία