Σημείωμα #1103

Αύξων Αριθμός1103
Σημείωμα Χρονολογία18 Φεβρουαρίου 1293
ΣημείωμαΤέλος πέφυκεν αί ἀληθῶς ῥημάτων μηνί φευρουαρίῳ ιη' ἡμέρα Δ τῆς ἰνδικτίωνος Ϛ' ἔτει Ϛῶα (f. 145).
Κώδικας ΧρονολογίαGudian. Herzog. August. Bibliothek 4216.4217.29.30 (έτ. 1293)
Εκδόσεις ΣημειώματοςHeinemann - Köhler, Wolfenbüttel, σ. 26. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 159.
Χειρογράφου Περιεχόμενο’Ετυμολογικόν κλπ.
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία