Σημείωμα #1140

Αύξων Αριθμός1140
Σημείωμα Χρονολογία11 Ιουλίου 1296
Σημείωμα+ ᾿Εγράφη κατά τόν ἰούλιον μῆνα τοῦ Ϛωδ', τῆς νῦν τρεχούσης ἰνδ. θ', τῆς ἁγίας καί ἐνδόξου καί πανευφήμου Εὐφημίας. Εὔχεσθέ με, ἀδελφοί μου, διά τῶν πολλῶν μου σφαλμάτων. ᾿Αμήν. ῾Αγία Τριάς, βοήθει ἡμῖν + (f. 219v).
Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 1671 [Reg. 1842] (έτ. 1296)
Εκδόσεις ΣημειώματοςOmont, Fac-similés...du IXe au XIVe s., σ. 14. Omont, Inv. sommaire Ι, σ. L (Théophile 1296), ΙΙ, σ. 120. Turyn, Italy, σ. 82. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 147 (Θεόφιλος). Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 173.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΠλουτάρχου Βίοι παράλληλοι καὶ ᾿Ηθικά
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάπαράκληση, σφάλματα
Προσωπικά Γεγονότα
ΣχόλιαΤην 11η Ιουλίου έχουμε ανάμνηση θαύματος της αγίας Ευφημίας, η μνήμη της οποίας τιμάται την 16η Σεπτεμβρίου. Βλ. Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια 5, στ. 1112.
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία