Σημείωμα #1141

Αύξων Αριθμός1141
Σημείωμα Χρονολογία17 Ιουλίου 1296
ΣημείωμαΒλ. σημείωμα 18 Μαΐου 1296 (Vat. 191).
Κώδικας ΧρονολογίαVat. 191 (περί το έτος 1296)
Εκδόσεις Σημειώματος
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΔιάφορα ἔργα μαθηματικά, ἀστρονομικά κλπ.
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία