Σημείωμα #1142

Αύξων Αριθμός1142
Σημείωμα Χρονολογία16 Αυγούστου 1296
Σημείωμα+Αῦ' (αὐγούστου) ιϚ', Ϛωδ', ἰνδ. θ'· + (σ. 5).
Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 856 (έτ. 1296)
Εκδόσεις Σημειώματος Omont, Fac-similés...du IXe au XIVe s., σ. 14. Omont, Inv. sommaire Ι, σ. 160. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 173.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΠαύλου ἡγουμένου Μονῆς Εὐεργέτιδος ἀσκητικῶν βιβλία ΙΙΙ καί IV
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία