Σημείωμα #1162

Αύξων Αριθμός1162
Σημείωμα Χρονολογία14 Απριλίου 1298
Σημείωματῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ (ἐκοιμήθη ἡ δούλη τοῦ Θεοῦ) Θεοδοσία μοναχή ἡ Σκαμμέν(η) οἱ ἀπο του χωρίου Πενταλεᾶς οἱ θυγατέρα τοῦ ὄπισθεν Δημητρίου (μον)αχ(οῦ) τ(οῦ Ζωναρᾶ) ἔτους ϚωϚ', ἡμέρᾳ κυριακῇ καί μακαρίσατε αὐτήν (f. 195).
Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 1588 [Colbert. 371] (12ου, 13ου αι.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςDarrouzès, Paris. 1588, σ. 42. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 181-182.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΣυναξάριον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέωςχωρίον Πενταλέας
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςμοναχός, μοναχή
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάταπεινοφροσύνη, παράκληση
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΘεοδοσία Σκαμμένη, Δημήτριος Ζωναράς
Ηλικία