Σημείωμα #1163

Αύξων Αριθμός1163
Σημείωμα Χρονολογία21 Αυγούστου 12948
Σημείωμα᾿Ετελειώθη τό παρόν βιβλίον μηνί / αὐγ(ούστῳ) κα', ἔτους ϚωϚ' ἰνδ(ικτιῶνος) ια' (f. 360).
Κώδικας ΧρονολογίαScorial. Ψ.IV.14 (έτ. 1298)
Εκδόσεις Σημειώματος Andrés, Escorial ΙΙΙ, σ. 100. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 182.
Χειρογράφου Περιεχόμενο’Αέτιος ᾿Αμιδηνός
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία