Σημείωμα #1180

Αύξων Αριθμός1180
Σημείωμα Χρονολογία2 Μαρτίου 1299
ΣημείωμαΜηνὶ Μαρτίῳ β' ἰνδ. ιβ' ἔτει ςωζ ἡμέρᾳ σαββάτῳ ἐκοιμήθη ὁ πανευγενέστατος Κομνηνὸς κύριος Κωνσταντῖνος ὁ θεοφιλὴς ὁ Βρηκᾶς (f. 294v).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Βατοπεδίου 760 (11ου αἰ.)
Εκδόσεις Σημειώματος᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου Κατ. Βατ., σ. 149.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΨαλτήριον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος Κωνσταντίνου Βρηκά Κομνηνού
ΣχόλιαΔΙΠΛΟΕΓΓΡΑΦΗ;
Όνομα, ΕπώνυμοΚωνσταντίνος Βρηκάς Κομνηνός
Ηλικία