Σημείωμα #1181

Αύξων Αριθμός1181
Σημείωμα Χρονολογίαέτους 1300
ΣημείωμαΠληρώσας τὸ παρὸν τετραευάγγελον κατὰ μῆνα μάϊον ἰνδ. ιγ' τοῦ ἔτους ςωη' εἶπον δόξα σοι ὁ Θ(εὸ)ς ἀμήν.
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Βατοπ. 930 (ἔτ. 1300)
Εκδόσεις Σημειώματος᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 172.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΤά τέσσαρα εὐαγγέλια
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία