Σημείωμα #1189

Αύξων Αριθμός1189
Σημείωμα Χρονολογία13ος αἰ.
Σημείωμαἱδρῶτι πολλῷ συσχεθέντες μόλις τὸ γλυκύτατον εὕρομεν τέλος (f. 242v).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Βατοπ. 975
Εκδόσεις Σημειώματος᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 177.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΕὐαγγέλιον
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΝίκανδρος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφουδωρεά χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
ΣχόλιαΠροσετέθη τὸ παρὸν τετραευάγγελον παρ᾿ἐμοῦ τοῦ ἁμαρτωλοῦ Νικάνδρου τοῦ μαγείρου ἐν τῇ σεβασμίᾳ καὶ ἁγίᾳ........ (f. 244r).
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία