Σημείωμα #1190

Αύξων Αριθμός1190
Σημείωμα Χρονολογία13ος αἰ.
ΣημείωμαΘεὸν ἱλεούμενος ὦ θεῖε θύτα
Κλήμεντα μέμνησο ἁμαρτωλὸν ὄντα
τὸν χειροπονήσαντα τὴν δέλτον ταύτην
καὶ οἱ ἀναγινώσκοντες μὴ καταράσθε
εὔχου με πάτερ Γεράσιμε διὰ τὸν Κύριον (f. 184). Χορ.
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Βατοπ. 933
Εκδόσεις Σημειώματος᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 172.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΕὐαγγέλιον
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΚλήμης
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςκληρικός
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφουδωρεά χειρογράφου;
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάπαράκληση, ταπεινοφροσύνη, αποτροπή κατάρας
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΚλήμης, Γεράσιμος
Ηλικία