Σημείωμα #1262

Αύξων Αριθμός1262
Σημείωμα Χρονολογία14ος αιώνας
Σημείωμα" Δόξα τριάδι τῆ τρισαγίω πρέπει/ τῆ τέρμα δούση τῆ παρούση νῦν βίβλω./ πρόσδέξαι χε τὰς εὐχὰς μου τοῦ ᾿Ιωσὴφ·/ οἶδας μὲν τὸν νοῦν, οἶδας δὲ καὶ τοὺς χρόνους,/ tum rubr. ἐπληρώθη σὺν θεῶ ἡ βίβλος κλίμαξ/ τοῦ φεβρουαρίου κ.... (cetera legi nequeunt)· / δόξα σοι ὁ θεὸς ἡμῶν δόξα σοι πάντων ἕνεκα." (f. 203)

Κώδικας ΧρονολογίαFlorenz., Laur.-- Conv. Soppr. 32. Αͺ. 2835, olim 97. 14ος αιώνας
Εκδόσεις ΣημειώματοςBandini, Cat. Laurent. 12*, Vogel - Gardthausen, Schreiber, ó. 223. PLP, 9013.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΈργα Ιωάννου Κλίμακος
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΙωσήφ
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία