Σημείωμα #1263

Αύξων Αριθμός1263
Σημείωμα Χρονολογία14ος αιώνας
Σημείωμα" Μανουήλ πέφυκα πυκτὶς τοῦ Βουλλωτοῦ/ ὅν (χῶρος) ἐξήνεγκε (Θεσσαλον)ϊ(κυς)/ καὶ κόσμος ἀνέθρεψε τῆς Κωνσταντίνου·/ αὕτη δὲ κοσμήσασα γ(ενναίως)/ παρέσχε καὶ πόρισμα πολλῶν πυκτίδων/ ἀφ᾿ ὧν ἐγὼ πέφυκα τῶν πλείστων μία./ + Μανουὴλ ὁ Βουλλωτὴς. (f. 1r)

Κώδικας ΧρονολογίαFlorenz., Laur.-- Conv. Soppr. 9. 14ος αιώνας
Εκδόσεις Σημειώματος Bandini, Cat. Laurent., 9*. Λάμπρου, Λακεδαιμόνιοι βιβλιογράφοι, ó. 306. Vogel - Gardthausen, Schreiber, ó. 275. PLP 10110, 3087
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΑριστείδης
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΜανουήλ Βουλλωτής
Τόπος Καταγωγής ΓραφέωςΘεσσαλονίκη, ανατροφή στην Κωνσταντινού
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΘεσσαλονίκη, Κωνσταντινούπολη (;)
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
ΣχόλιαΟι VG τονίζουν Βουλλώτης.
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία