Σημείωμα #1264

Αύξων Αριθμός1264
Σημείωμα Χρονολογία14ος αιώνας
Σημείωμα" Τῇ η' τοῦ Μαἰου μηνὸς τῆς η' ἰνδικτιῶνος ἠρξά(μην) τὸν ᾿Αριστείδην ἐγὼ καὶ ᾿Αλέξιος ὁ Καδιώ(της)· φύλαττε οὖν αὐτοὺς ὦ παμμακάριστε θεοῦ μῆτερ ὡς ἀρχὴν οὕτως ἐδεῖν καὶ τέλος. +Μανουήλ ὁ Βουλλωτὴς" (f. 365r)

Κώδικας ΧρονολογίαFlorenz., Laur.-- Conv. Soppr. 9. 14ος αιώνας
Εκδόσεις ΣημειώματοςΛάμπρου, Λακεδαιμόνιοι βιβλιογράφοι, ó. 306.Bandini, Cat. Laurent. 9* Vogel - Gardthausen, Schreiber, ó. 13 και 275. PLP 10110, 3087
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΑριστείδης
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΑλέξιος Καδιώτης, Μανουήλ Βουλλωτής.
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
ΣχόλιαΗ υπογραφή Μανουήλ ο Βουλλωτής επαναλαμβάνεται και στο f. 364v
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία