Σημείωμα #129

Αύξων Αριθμός129
Σημείωμα ΧρονολογίαΣεπτέμβριος 1027
ΣημείωμαΑ) ’Ετελειώθη μηνὶ σεπτεμβρίω τετάρτη ἰνδ. ια' ἡμέρα δευτέρα. κύριε βοηθεῖ τῶ σῶ δούλω Λέοντι ἁμαρτωλῶ.
Β) Κύριε βοηθεῖ τῶ σῶ δούλω Κωνσταντίνω· ἐτελειώθη μηνὶ μαίω ἰνδ. ε' ἡμέρα ζ'.

Κώδικας ΧρονολογίαCaesen. Bibl. Malatestiana Plut. D. XXVIΙΙ. 3
Εκδόσεις ΣημειώματοςMioni, Bibl. Ital., τ. Ι, σ. 64. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 152.
Χειρογράφου Περιεχόμενο᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου σχόλια εἰς τούς ψαλμούς
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΛέων, Κωνσταντίνος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάταπεινοφροσύνη
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΛέων, Κωνσταντίνος
Ηλικία