Σημείωμα #1290

Αύξων Αριθμός1290
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1301
ΣημείωμαΕτ(ει) Ϛωθ' (f. 319r).
Κώδικας Χρονολογία (ἔτ. 1301)
Εκδόσεις ΣημειώματοςTreu, Testament, ó. 104.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΠραξαπόστολος
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία