Σημείωμα #1291

Αύξων Αριθμός1291
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1301
Σημείωμακενό
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθην. ᾿Εθν. Βιβλ. 573 (ἔτ. 1301)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΣακκελίωνος, ᾿Εθν. Βιβλ., ó. 111.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΜηναῖον Αὐγούστου (;)
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία