Σημείωμα #1299

Αύξων Αριθμός1299
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1302
Σημείωμα[Τ]οῦ ἐν ἱερομονάχοις τιμιωτάτου | πατρ(ὸ)ς κυροῦ Κλήμεντος ἡ τῶν τεσσάρων | Εὐαγγελιστῶν βίβλος εἴληφε τέλος | ἤδη χειρὶ γραφεῖσα Μιχαὴλ τάλανος ἀναξίου καὶ ἀμαθοῦς τῆς τοιαύτης τέχνης ἐπίκλιν Μορραΐτης ἔτους Ϛωι ἰνδ. ιε' (f. ).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Παντελεήμονος 28 (ἔτ. 1302)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΕυαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 207. Λάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος, Β', σ. 285. PLP 11815.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΤετραευάγγελον
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΜιχαήλ Μορραΐτης
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςμοναχός, ιερέας
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάταπεινοφροσύνη
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΚλήμης, Μιχαήλ Μορραΐτης
Ηλικία