Σημείωμα #1300

Αύξων Αριθμός1300
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1302
Σημείωμαἔνθα τέλος εἴληφεν τῶν ἀπανθισμάτων τοῦ ἐν ἁγίοις etc. βασιλείου τοῦ μεγάλου· ἐν ἔτ<ει> Ϛωθ' ἰνδ. ιε' (f. ).
Κώδικας ΧρονολογίαUdine, Bibl. Arch. Utinensis 8 (VI.VIIΙ) (ἔτ. 1302)
Εκδόσεις ΣημειώματοςCosattini, Udine, ó. 398.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΜ.Βασιλείου ῾Ομιλίαι
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία