Σημείωμα #1310

Αύξων Αριθμός1310
Σημείωμα Χρονολογία 6 ’Απριλίου 1304
Σημείωμα᾿Ετελειώθη μηνὶ ἀπριλίῳ Ϛ' ἰνδ. β' τοῦ ἔτους Ϛωιβ (f. 389r).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Λαύρας Α 54 (ἔτ. 1304)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΣπ. Λαυριώτου - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Λαύρας, ó. 7.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΕὐαγγέλιον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία