Σημείωμα #1311

Αύξων Αριθμός1311
Σημείωμα Χρονολογία13 Μαΐου 1304
Σημείωματῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἐκοιμήθη ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ Λεό (μον)αχ(ὸς) ὁ Κασιανᾶς, ἔτους Ϛωιβ' (f. 220)
Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 1588 [Colbert 371] (12ου, 13ου αἰ.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςDarrouzès, Paris. 1588, ó. 44.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΣυναξάριον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα θάνατος
Σχόλιαθάνατος Κασιανά
Όνομα, ΕπώνυμοΛεό... Κασιανάς
Ηλικία