Σημείωμα #1319

Αύξων Αριθμός1319
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1304
ΣημείωμαΕὐαγγελιστῶν τετρακτύος ἐνθάδε τέλος εἴληφεν ἡ θεόπνευστος δέλτος. ᾿Εν ἔτει Ϛωια' ἰνδ. β' αὐτοκρατοροῦντος ᾿Ανδρονίκου τοῦ πορφύρας γόνου · χείριστα φύλων ὥσπερ ἦν θεμητὸν δῶρά σοι Χ(ριστ)ὲ τῷ συνεργήσαντί με καὶ δόντι τῆς γραφῆς φθάσαι τέλος (f. 280v).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Βατοπεδίου 944 (ἔτ. 1304)
Εκδόσεις Σημειώματος᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., ó. 174.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΤά τέσσερα Εὐαγγέλια. ῾Ερμηνεία τῶν τεσσάρων ζώων τῶν εὐαγγελιστῶν. Συναξάριον.
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςαυτοκράτωρ (Ανδρόνικος Β΄)
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφουναι
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονόταβασιλεία Ανδρόνικου Β΄ Παλαιολόγου (1282-1328)
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάπαράκληση
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΑνδρόνικος Β΄Παλαιολόγος
Ηλικία