Σημείωμα #1320

Αύξων Αριθμός1320
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1304
Σημείωμα῎Ετους Ϛωιβ' ἰνδ. β' κύ(κλου) (ἡλίου) η' κύ(κλου) (σελήνης) ι' (f. )
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Φιλοθέου (14ου αἰ.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΛάμπρου, Κατάλογος Α', ó. 153.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΤετραευάγγελον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία