Σημείωμα #1322

Αύξων Αριθμός1322
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1304/ 1305
Σημείωμα<ἔ>τους Ϛωιγ' ἰν(δικτιῶνος) γ· -
Κώδικας ΧρονολογίαVat. 2220 (;)
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Cod. Vat., ó. 104.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία