Σημείωμα #1321

Αύξων Αριθμός1321
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1304
Σημείωμακενό
Κώδικας Χρονολογία 256 (849)
Εκδόσεις ΣημειώματοςBenesevic, Opisanie Ι, ó. 135.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΘεοτοκάριον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία