Σημείωμα #1363

Αύξων Αριθμός1363
Σημείωμα ΧρονολογίαΔεκέμβριος 1309
Σημείωμαἐν ἔτει Ϛωιη' κατὰ μῆνα δεκέμβριον ἐγέννησε... (f. 215v).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Βατοπεδίου 976 (12ου αἰ.)
Εκδόσεις Σημειώματος᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, σ. 177.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΤά τέσσαρα εὐαγγέλια
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταγέννηση
Σχόλιαγέννηση
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία