Σημείωμα #1364

Αύξων Αριθμός1364
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1309, 1312
Σημείωμαχρ(ον)οι ρωμαί(ων) αχκ νῦν (δε) αχλΓ ἀραβων η νῦν (δε) ψκβ χρ(ον)οι περσ(ων) νῦν (δε) χ α απὸ κτίσε(ως) κόσμου Ϛωιζ νῦν δὲ Ϛωλ (f. 234r).
Κώδικας ΧρονολογίαVat. 211
Εκδόσεις Σημειώματος
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλιαχρονολόγηση Ρωμαίων, Αράβων, Περσών
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία