Σημείωμα #1365

Αύξων Αριθμός1365
Σημείωμα Χρονολογία14 ’Απριλίου 1310
Σημείωματῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἐκοιμήθη ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ Θεοστήρικτος ἱερομόναχος καὶ ἐκκλησιάρχ(ης), ἔτους Ϛωη' (ἰνδικτιῶνος) η' (f. 195v).
Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 1588 [Colbert. 371] (12ου, 13ου αἰ.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςDarrouzès, Paris. 1588, σ. 42.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΣυναξάριον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςιερομόναχος
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματαιερομόναχος, εκκλησιάρχης (Θεοστήρικτος)
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος
Σχόλιαθάνατος Θεοστηρίκτου
Όνομα, ΕπώνυμοΘεοστήρικτος
Ηλικία