Σημείωμα #138

Αύξων Αριθμός138
Σημείωμα Χρονολογία14 Ιανουαρίου 1040
Σημείωμαἐγράφη ἡ βίβλος αὕτη διὰ χειρὸς νικολάου καλλιγράφου· μηνὶ ἰανουαρίωι ιδ. ἰνδικτιῶνος ὀγδόης· ἔτους Ϛφμη· ἐκ πολλῶν πονημάτων ῥωμανοῦ ἀσηκρῆτις καὶ κριτοῦ σελευκείας συλλεγεῖσα· τοῦ καὶ αὐθέντου μου· οἱ ἀναγινώσκοντες αὐτὴν, εὔχεσθε ὑπὲρ αὐτοῦ.
Κώδικας ΧρονολογίαVat. Palat. 281
Εκδόσεις ΣημειώματοςStevenson, Cod. Palatini, σ. 158. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 154.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΜιχαὴλ Ψελλὸς κλπ.
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΝικόλαος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΣελεύκεια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματαασηκρίτης και κριτής Σελεύκειας (Ρωμανός)
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματακαλλιγράφος
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάπαράκληση
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΝικόλαος, Ρωμανός
Ηλικία