Σημείωμα #1406

Αύξων Αριθμός1406
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1314
Σημείωμα᾿Ετελειώθη τὸ παρὸν βιβλίον διὰ χειρὸς ἐμοῦ τοῦ ἁμαρτωλοῦ Σάββα μοναχοῦ καὶ δι᾿ ἐξόδων καὶ συνδρομῆς τοῦ πανιερωτάτου κυρίου ᾿Ιωσὴφ ἱερομονάχου καὶ πνευματικοῦ τοῦ Κοκοσάλου τοῦ ἔτους Ϛωκβ ἰνδ. ιβ' καὶ οἱ ἀναγινώσκοντες εὔχεσθε διὰ τὸν Κύριον ὅπως εὕρω συγχώρησιν τῶν πολλῶν μου σφαλμάτων (f. 340).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Λαύρας Ω 107 (ἔτ. 1314)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΕυαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 212. Σπ. Λαυριώτου - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Λαύρας, σ. 352. Εὐστρατιάδου, Λαύρα, σ. 432. Vogel-Gadthausen, Schreiber, σ. 396. PLP 11930.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΤά τέσσαρα Εὐαγγέλια
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΣάββας
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςκληρικός
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματαμοναχός (Σάββας), ιερομόναχος (Ιωσήφ)
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφουναι
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάταπεινοφροσύνη, παράκληση
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΣάββας, Ιωσήφ Κοκοσάλος
Ηλικία