Σημείωμα #1407

Αύξων Αριθμός1407
Σημείωμα Χρονολογία 1314
Σημείωματῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἦλθεν Γεώργιος τοῦ Μάμα καὶ ἐγίνετο ἀδελφὸς εἰς τὴν ἁγίαν μονὴν καὶ ἡ σύμβιος αὐτοῦ ῎Αννα, ἔτους Ϛωκβ' (f. 187r).
Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 1588 [Colbert. 371] (12ου, 13ου αἰ.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςDarrouzès, Paris. 1588, σ. 41.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΣυναξάριον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότακουρά Γεωργίου Μάμα και της συζύγου του Άννας
Σχόλιακουρά Γεωργίου Μάμα και της συζύγου του Άννας
Όνομα, ΕπώνυμοΓεώργιος Μάμα, Άννα
Ηλικία