Σημείωμα #1408

Αύξων Αριθμός1408
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1314/ 1315
Σημείωματοῦ ἔτους παρατρέχοντος τρεῖς δυπλαῖς χιλιάσιν · αὖθις τετράσιν ἐν δυπλαῖς οὖσαι ἑκατοντάδων κ(αὶ) τρεῖς τε πρὸς τοῖς εἴκοσιν ἰνδ ος ιγ' Θεόδουλος ἁμαρτωλὸς τάχα καὶ μ(ονα)χ(ὸς) (f. 174r).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Δοχειαρίου 83 (ἔτ. 1314/ 1315)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΛάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος, Α', σ. 244.
Χειρογράφου Περιεχόμενο᾿Ιωάννου τοῦ Σχολαστικοῦ Κλίμαξ
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΘεόδουλος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςμοναχός
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάταπεινοφροσύνη
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΘεόδουλος
Ηλικία